BaluchA. (2022). Kierunki rozwoju najnowszej literatury dziecięcej w świetle zgłoszeń do Nagrody Żółtej Ciżemki (w roku 2021). Paidia I Literatura, (4), 1-11. https://doi.org/10.31261/PiL.2022.04.03