BaluchA. (2020). Ludzie i przedmioty. Literatura dla dzieci jako szkoła estetycznej wrażliwości. Paidia I Literatura, (2), 59-66. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.05