BaluchA. Kierunki rozwoju najnowszej literatury dziecięcej w świetle zgłoszeń do Nagrody Żółtej Ciżemki (w roku 2021). Paidia i Literatura, n. 4, p. 1-11, 5 out. 2022.