Baluch, Alicja. 2022. Kierunki Rozwoju Najnowszej Literatury Dziecięcej W świetle Zgłoszeń Do Nagrody Żółtej Ciżemki (w Roku 2021). Paidia I Literatura, nr 4 (październik), 1-11. https://doi.org/10.31261/PiL.2022.04.03.