SzewczykJ. (2021) Obraz Boga w dziennikach i pamiętnikach dzieci Holocaustu, Paidia i Literatura, (3), s. 1-12. doi: 10.31261/PiL.2021.03.12.