ZabawaK. (2021) „«…czy ona to zrozumie?» — język, komunikacja międzyludzka i międzygatunko‑ wa w powieści Barbary Gawryluk pt. Czarna, Klifka i tajemnice z dna morz”a, Paidia i Literatura, (3), s. 1-11. doi: 10.31261/PiL.2021.03.15.