BaluchA. (2022) Kierunki rozwoju najnowszej literatury dziecięcej w świetle zgłoszeń do Nagrody Żółtej Ciżemki (w roku 2021), Paidia i Literatura, (4), s. 1-11. doi: 10.31261/PiL.2022.04.03.