BaluchA. (2020) „Ludzie i przedmioty. Literatura dla dzieci jako szkoła estetycznej wrażliwośc”i, Paidia i Literatura, (2), s. 59-66. doi: 10.31261/PiL.2020.02.05.