[1]
SzewczykJ., Obraz Boga w dziennikach i pamiętnikach dzieci Holocaustu, pl, nr 3, s. 1-12, grudz. 2021.