Nazwy i adresy e-mail wprowadzone na stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnym innym podmiotom.

Uniwersytet Śląski w Katowicach przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

 Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dariusz Pawełczak
adres e-mail: iod@us.edu.pl

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice