[1]
GruszeckiK. 2023. Przedawnienie kar pieniężnych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska lub zasad prowadzenia działalności w zakresie jego ochrony. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 2 (paź. 2023), 1-19. DOI:https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.01.