[1]
ChruścielM. 2023. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jako instrument prawa zapewniający energooszczędność budynków – analiza zmian w prawie polskim. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 2 (grudz. 2023), 1-20. DOI:https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.10.