[1]
CzapskiJ. 2023. Konieczność wprowadzenia definicji legalnej mikroplastiku do ustawy o bezpieczeństwie żywności „Postulaty de lege ferenda". Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 2 (grudz. 2023), 1-18. DOI:https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.08.