[1]
MikoszR. 2023. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykorzystywaniem geologicznych zasobów wnętrza Ziemi. Wybrane problemy transgraniczne. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 2 (grudz. 2023), 1-14. DOI:https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.09.