[1]
JakušováV. i MichalovičM. 2023. Aktualne i nowe regulacje prawne planowania przestrzennego w warunkach prawnych Republiki Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów planowania przestrzennego i dokumentacji planowania przestrzennego. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 2 (grudz. 2023), 1-24. DOI:https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.04.