[1]
BielaA., BielaM., StalmachováB. i SierkaE. 2023. Prawne i środowiskowe aspekty rozwoju zielonej infrastruktury miast w dobie zmian klimatu na przykładzie dachów zielonych. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 2 (grudz. 2023), 1-22. DOI:https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.06.