(1)
GruszeckiK. Przedawnienie Kar Pieniężnych Za Naruszenie Warunków Korzystania Ze środowiska Lub Zasad Prowadzenia Działalności W Zakresie Jego Ochrony. ppgos 2023, 1-19.