(1)
Bojar-FijałkowskiT. Zdrowie środowiskowe a Zdrowotne Prawo środowiska. Analiza Wybranych Pojęć. ppgos 2023, 1-15.