(1)
DobrowolskiG. Ewolucja Przepisów Dotyczących Emisji Promieniowania Elektromagnetycznego W Polsce. ppgos 2023, 1-14.