(1)
MikoszR. Odpowiedzialność Za Szkody Wyrządzone Wykorzystywaniem Geologicznych Zasobów Wnętrza Ziemi. Wybrane Problemy Transgraniczne. ppgos 2023, 1-14.