GruszeckiK. (2023). Przedawnienie kar pieniężnych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska lub zasad prowadzenia działalności w zakresie jego ochrony. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-19. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.01