DobrowolskiG. (2023). Ewolucja przepisów dotyczących emisji promieniowania elektromagnetycznego w Polsce. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-14. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.07