ChruścielM. (2023). Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jako instrument prawa zapewniający energooszczędność budynków – analiza zmian w prawie polskim. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-20. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.10