CzapskiJ. (2023). Konieczność wprowadzenia definicji legalnej mikroplastiku do ustawy o bezpieczeństwie żywności „Postulaty de lege ferenda". Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-18. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.08