MikoszR. (2023). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykorzystywaniem geologicznych zasobów wnętrza Ziemi. Wybrane problemy transgraniczne. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-14. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.09