JakušováV., & MichalovičM. (2023). Aktualne i nowe regulacje prawne planowania przestrzennego w warunkach prawnych Republiki Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów planowania przestrzennego i dokumentacji planowania przestrzennego. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-24. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.04