BielaA., BielaM., StalmachováB., & SierkaE. (2023). Prawne i środowiskowe aspekty rozwoju zielonej infrastruktury miast w dobie zmian klimatu na przykładzie dachów zielonych. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-22. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.06