DobrowolskiG. (2023). Od redakcji. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/16881