GruszeckiK. Przedawnienie kar pieniężnych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska lub zasad prowadzenia działalności w zakresie jego ochrony. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, n. 2, p. 1-19, 25 out. 2023.