CzapskiJ. Konieczność wprowadzenia definicji legalnej mikroplastiku do ustawy o bezpieczeństwie żywności „Postulaty de lege ferenda". Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, n. 2, p. 1-18, 29 dez. 2023.