MikoszR. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykorzystywaniem geologicznych zasobów wnętrza Ziemi. Wybrane problemy transgraniczne. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, n. 2, p. 1-14, 29 dez. 2023.