DobrowolskiG. Od redakcji. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, n. 2, p. 1-3, 22 dez. 2023.