Gruszecki, Krzysztof. 2023. Przedawnienie Kar Pieniężnych Za Naruszenie Warunków Korzystania Ze środowiska Lub Zasad Prowadzenia Działalności W Zakresie Jego Ochrony. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 2 (październik), 1-19. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.01.