Mikosz, Ryszard. 2023. „Odpowiedzialność Za Szkody Wyrządzone Wykorzystywaniem Geologicznych Zasobów Wnętrza Ziemi. Wybrane Problemy Transgraniczn”e. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 2 (grudzień), 1-14. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.09.