Jakušová, Viera, i Matúš Michalovič. 2023. Aktualne I Nowe Regulacje Prawne Planowania Przestrzennego W Warunkach Prawnych Republiki Słowackiej Ze Szczególnym Uwzględnieniem Dokumentów Planowania Przestrzennego I Dokumentacji Planowania Przestrzennego. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 2 (grudzień), 1-24. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.04.