GruszeckiK. (2023) Przedawnienie kar pieniężnych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska lub zasad prowadzenia działalności w zakresie jego ochrony, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2), s. 1-19. doi: 10.31261/PPGOS.2023.02.01.