DobrowolskiG. (2023) Ewolucja przepisów dotyczących emisji promieniowania elektromagnetycznego w Polsce, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2), s. 1-14. doi: 10.31261/PPGOS.2023.02.07.