ChruścielM. (2023) Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jako instrument prawa zapewniający energooszczędność budynków – analiza zmian w prawie polskim, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2), s. 1-20. doi: 10.31261/PPGOS.2023.02.10.