MikoszR. (2023) „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykorzystywaniem geologicznych zasobów wnętrza Ziemi. Wybrane problemy transgraniczn”e, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2), s. 1-14. doi: 10.31261/PPGOS.2023.02.09.