JakušováV. i MichalovičM. (2023) Aktualne i nowe regulacje prawne planowania przestrzennego w warunkach prawnych Republiki Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów planowania przestrzennego i dokumentacji planowania przestrzennego, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2), s. 1-24. doi: 10.31261/PPGOS.2023.02.04.