DobrowolskiG. (2023) Od redakcji, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2), s. 1-3. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/16881 (Udostępniono: 13czerwiec2024).