[1]
PrzybojewskaI., Lasy w kontekĊ›cie prawnych unormowaĊ„ ochrony klimatu, ppgos, nr 1, s. 1-29, sty. 2023.