[1]
GruszeckiK., Przedawnienie kar pieniężnych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska lub zasad prowadzenia działalności w zakresie jego ochrony, ppgos, nr 2, s. 1-19, paź. 2023.