[1]
ChruścielM., Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jako instrument prawa zapewniający energooszczędność budynków – analiza zmian w prawie polskim, ppgos, nr 2, s. 1-20, grudz. 2023.