[1]
CzapskiJ., „Konieczność wprowadzenia definicji legalnej mikroplastiku do ustawy o bezpieczeństwie żywności „Postulaty de lege ferenda&quot”;, ppgos, nr 2, s. 1-18, grudz. 2023.