[1]
MikoszR., „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykorzystywaniem geologicznych zasobów wnętrza Ziemi. Wybrane problemy transgraniczn”e, ppgos, nr 2, s. 1-14, grudz. 2023.