[1]
BielaA., BielaM., StalmachováB., i SierkaE., Prawne i środowiskowe aspekty rozwoju zielonej infrastruktury miast w dobie zmian klimatu na przykładzie dachów zielonych, ppgos, nr 2, s. 1-22, grudz. 2023.