GruszeckiK. Przedawnienie Kar Pieniężnych Za Naruszenie Warunków Korzystania Ze środowiska Lub Zasad Prowadzenia Działalności W Zakresie Jego Ochrony. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 2, Oct. 2023, s. 1-19, doi:10.31261/PPGOS.2023.02.01.