MikoszR. „Odpowiedzialność Za Szkody Wyrządzone Wykorzystywaniem Geologicznych Zasobów Wnętrza Ziemi. Wybrane Problemy Transgraniczn”e. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 2, Dec. 2023, s. 1-14, doi:10.31261/PPGOS.2023.02.09.