JakušováV., i MichalovičM. Aktualne I Nowe Regulacje Prawne Planowania Przestrzennego W Warunkach Prawnych Republiki Słowackiej Ze Szczególnym Uwzględnieniem Dokumentów Planowania Przestrzennego I Dokumentacji Planowania Przestrzennego. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 2, Dec. 2023, s. 1-24, doi:10.31261/PPGOS.2023.02.04.